Website & Portal

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 8 dagar!
Network Incident - akl2 - 09/10
13 berörda tjänster:
Emergency Maintenance - akl1 Core 09/10
13 berörda tjänster: