UFB Internet

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 6 dagar!
Christchurch Handover Network Path Change
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
162G BNG Hardware Upgrade
4 berörda tjänster: